Coneixement del Medi C. Mitjà

 ACTIVITATS ON LINE PER  A CICLE MITJÀ – CONEIXEMENT DEL MEDI
     
 Comarques (On és?)
Comarques (Com és diu?)  Comarques Puzzle Comarques (On és la capital?
   
 Comarques (Com és diu la seva capital?)  Comunitats autònomes (On és?) Comunitats autònomes (Com és diu?)
Comunitats autònomes (Puzzle)
     

Mesurem la temperatura 1 

 Mesurem la temperatura 2 Comunitats autònomes (On és la capital?) Comunitats autònomes (Puzzle)
     

 El cos humà

Gole Maps 

 Zoo Dia o nit
   
 Recicla el vidre  L’aparell digestiu  Video del parc de St. Llorenç  Les estacions i les temperatures
     
 Les estacions i les temperatures Formes del paisatge 1  Formes del paisatge 2  Energies i medi ambient