CONSELL ESCOLAR

REPRESENTANTS AL CONSELL ESCOLAR 

Qualsevol persona de la comunitat educativa pot plantejar temes d’interès general a través dels seus representants per a ser exposats i/o debatuts en les sessions de Consell Escolar.
Les reunions de Consell Escolar es realitzen al mateix centre, en l’horari extraescolar que acorden les persones que en formen part.
Es fa una mitjana de 5 reunions al curs.
Per a qualsevol aclariment, podeu dirigir-vos als vostres representants o a direcció.
FINS AVIAT!