Mestres

Claustre de mestres 2020-21
EQUIP DIRECTIU
DIRECTORA Lidia Rovira Gimeno lrovira3@xtec.cat
CAP D’ESTUDIS Patricia Novellón Gracia pnovello@xtec.cat
SECRETÀRIA Isabel Amate Raya iamate@xtec.cat
  COMUNITAT PETITS  
P3 SUPORT (TEI) Yolanda Fresno Muñoz yfresno@xtec.cat
P3 Asunción Muriana Guzmán amuriana@xtec.cat
P4  Carme Gómez Manzano mgomez23@xtec.cat
P5 Yolanda Doménech Montoro / Silvia López ydomenec@xtec.cat / slope119@xtec.cat
SUPORT Raquel Casas rcasas4@xtec.cat
SUPORT Teresa Cucurull Canosa tcucurul@xtec.cat
  COMUNITAT MITJANS
PRIMER Patricia Novellón Gracia / Gemma Salvatella Dabán pnovello@xtec.cat / gsalvate@xtec.cat
SEGON  Gemma Huertas Folch ghuertas@xtec.cat 
TERCER A Carmen Sánchez Martínez csanch64@xtec.cat
  COMUNITAT GRANS

 

 

QUART A Elisabeth Izquierdo Gala / Neus Gómez eizquie8@xtec.cat / ngomez44@xtec.cat
CINQUÈ A Lidia Rovira Gimeno lrovira3@xtec.cat
SISÈ A Eva Sánchez Marín esanc33@xtec.cat 
SISÈ B Natalia Cuenca Lozar ncuenca3@xtec.cat
  ESPECIALISTES  
EDUCACIÓ ESPECIAL Imma Tomás itomas@xtec.cat
EDUCACIÓ ESPECIAL A/LL Raquel Casas rcasas4@xtec.cat
AULA D’ACOLLIDA Cristina Simón csimon7@xtec.cat
RELIGIÓ Marta Barral Rivadulla / Judith Ros mbarral@xtec.cat / jros10@xtec.cat
ANGLÈS Paula Criado Casado mcriado4@xtec.cat
MÚSICA Gemma Salvatella gsalvate@xtec.cat
EDUCACIÓ FÍSICA Héctor Zamora Zamora hzamora2@xtec.cat
TIS Júlia Salvador jsalva@xtec.cat