Llengua – Cicle Inicial

 ACTIVITATS ON LINE PER  A CICLE INICIAL – LLENGUA

 Paraules  Lletra per lletra Eduland (Anglès)  Activitats JClic
    
Galí en línia Ortografia Bàsica Mini unitats didàtiques llengua catalana 
       

El mon per un forat

Entrena’t per llegir

Ortografia amb el “Nil” Contes
       

Vols jugar 

Endevinalles

 Troba les vocals

Una ma de contes 

   
Escriu un conte a partir de les frases aleatòries. Troba les diferències Composem paraules Quina paraula correspon la imatge?
   
Troba les diferències El castanyer i els ocells. Conte amb imatges Cerca paraules en el text Diferents sopes de lletres per temes
Completa la carta Endevina endevinalla Fixa la memòria i escriu Llegeix i escriu.
       
Ordena el text Fixa’t bé i posa cada personatge al lloc correcte Quina és la paraula amagada? Completa els mots encreuats
Llegeix i escriu la frase Qui diu la veritat? Completa la mitja paraula Ordena la paraula desordenada mirant la imatge