SOCIALITZACIÓ LLIBRES

COM FUNCIONA EL PROJECTE?
 • Tot l’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è  tenen els llibres de text socialitzats.
 • Els llibres són de l’escola. Els i les alumnes disposaran d’un lot de llibres socialitzats etiquetats amb el seu nom durant tot el curs escolar. Al juny els llibres s’han de deixar a l’escola per al següent curs.
 • El projecte “LLIBRES PER A TOTHOM” suposa, per a les famílies, el pagament d’una quota de manteniment per a tot el curs. Aquesta quota està destinada a la reposició i manteniment dels llibres socialitzats. Com a responsables dels llibres, també implica l’abonament de 20 euros per cada llibre que es perdi o es faci malbé per un mal ús.
 • La cap d’estudis, s’encarrega de l’organització, el seguiment i l’actualització del projecte “LLIBRES PER A TOTHOM”.
 • Els tutors i tutores són els encarregats de controlar el bon ús dels llibres per part del seu alumnat.
 • Comptem amb la col·laboració desinteressada i voluntària de les mares i pares per ajudar en tasques de manteniment al mes de juny: folrar i reparar els llibres de text.
QUINS SÓN ELS LLIBRES SOCIALITZATS?
Els llibres socialitzats són els següents: 

 • Llengua i literatura catalana (CM,CS)
 • Llengua i literatura castellana(CM,CS)
 • Llengua anglesa (CM,CS)
 • Matemàtiques (CM,CS)
 • Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural (CM,CS)
 • Música (CM, CS)
 • Llibres del Projecte Filosofia 3-18 (PV, CI, CM, CS)
 • Llibres de text de lectura (CI)
 • Llibres del pla lector del centre: Lectures col·lectives (CI, CM, CS) i Biblioteques d’aula (PV, CI, CM, CS)
QUINES SÓN LES MEVES RESPONSABILITATS COM A ALUMNE/A?
Les noies i els nois sou els usuaris dels llibres socialitzats; per tant, sou responsables de fer-ne un bon ús seguint unes normes bàsiques:

 • Tenir cura de no perdre els llibres deixant-los sempre al lloc corresponent a l’escola i a casa.
 • No escriure, dibuixar ni subratllar els llibres de text ni tan sols amb llapis.
 • Mantenir els llibres en bones condicions tenint cura de no menjar amb els llibres al davant i vigilant a l’hora de guardar-los a la motxilla.
 • Portar a casa només el llibres necessaris per a fer els deures o estudiar i portar a l’escola els que es necessitin cada dia.
QUINES SÓN LES MEVES RESPONSABILITATS COM A MARE , PARE o TUTOR/A LEGAL?
 • Com a tutors i tutores legals dels vostres fills i filles sou responsables de:
 • Revisar l’estat dels llibres periòdicament.
 • Controlar que portin els llibres necessaris per treballar a l’escola.
 • Proporcionar un lloc adequat a casa, per a endreçar els llibres i per a l’estudi, que preservi l’estat òptim dels llibres de text.
 • Afavorir la conducta responsable dels vostres fills i filles envers el material comú.
 • Abonar la quota de manteniment i les despeses per un mal ús, si és el cas.