CONSELL ESCOLAR

REPRESENTANTS AL CONSELL ESCOLAR 

 

CÀRREC

NOM I COGNOMS

Directora Lídia Rovira
Cap d’estudis Patricia Novellón
Secretària Isabel Amate
Representant Ajuntament Xavier Fernández
Representant PAS Jordi Peña
Representants mestres Carme Gómez
Anabel Escacena
Eva Sánchez
Carme Sánchez
Héctor Zamora
Gemma Huertas
Representants pares
Conchi Farré Ortiz
Paola González
Repr. designat per l’AMPA Meritxell Dobón
Qualsevol persona de la comunitat educativa pot plantejar temes d’interès general a través dels seus representants per a ser exposats i/o debatuts en les sessions de Consell Escolar.
Les reunions de Consell Escolar es realitzen al mateix centre, en l’horari extraescolar que acorden les persones que en formen part.
Es fa una mitjana de 5 reunions al curs.
Per a qualsevol aclariment, podeu dirigir-vos als vostres representants o a direcció.
FINS AVIAT!