CONSELL ESCOLAR

REPRESENTANTS AL CONSELL ESCOLAR 

 

CÀRREC

NOM I COGNOMS

Directora Lídia Rovira
Cap d’estudis Eva Estruch
Secretària Isabel Amate
Representant Ajuntament Marc Armengol
Representant PAS Jordi Peña
Representants mestres Carme Gómez
Elena Zapata
Eva Sánchez
Carme Sánchez
Representants pares Montse Pérez
Mustapha Ben El Fassi
Loli Córdoba Pareja
Conchi Farré Ortiz
Paola González
Repr. designat per l’AMPA Aida Cabo
Qualsevol persona de la comunitat educativa pot plantejar temes d’interès general a través dels seus representants per a ser exposats i/o debatuts en les sessions de Consell Escolar.
Les reunions de Consell Escolar es realitzen al mateix centre, en l’horari extraescolar que acorden les persones que en formen part.
Es fa una mitjana de 5 reunions al curs.
Per a qualsevol aclariment, podeu dirigir-vos als vostres representants o a direcció.
FINS AVIAT!